Usługi

Profesjonalne biuro podatkowe
Solidnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element rzetelnej księgowości każdej firmy. Bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów jest zapewnione dzięki stałej kontroli ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Prowadzimy księgowość dla osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów), spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych) oraz innych podmiotów prowadzących pełną księgowość. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, obejmującą m.in. obsługę kadrową i płacową.
Usługi podstawowe – obsługa księgowa i podatkowa
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• usługi podatkowe – prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
• obsługa karty podatkowej
• prowadzenie ewidencji VAT
• sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich
niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie
ich do urzędów w formie papierowej i elektronicznej
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych
przez GUS
• przygotowywanie i załatwianie spraw związanych
z aktualizacją danych o przedsiębiorcach w US, GUS i ZUS
• wyprowadzanie zaległości
Obsługa kadr, płac i ZUS
• sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia
lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty itp.)
• przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych
przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do ZUS, również drogą
elektroniczną
• przygotowywanie przelewów do ZUS
Pozostałe usługi księgowe
Nasza Kancelaria pomaga Klientom również w innych zadaniach z dziedziny rachunkowości, finansów i organizacji przedsiębiorstwa:
• pomagamy w zakładaniu firm
• reprezentujemy firmy przed urzędami w oparciu o uzyskane
pełnomocnictwo
• załatwiamy wszelkie sprawy w urzędach (np. zaświadczenia
o niezaleganiu itp.)
Kancelaria podatkowa Ewa Tiałowska | ul. Józefa Sarego 26 lok.P1;       31-047 Kraków | Tel./fax: (12) 411 97 53
lub (12) 422 71 83 | e-mail: tialowska@onet.pl